Üniversite Hazırlık

Yurtiçinde veya yurtdışında üniversite öğrenimi amaçlayan öğrenciler için İngilizce bilmenin önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. Dünyada yüzlerce yüksek eğitim kurumu eğitim müfredatını İngilizce olarak uygulamakta ve kabul gören uluslararası resmi dil yeterlilik sonuçlarına göre öğrencileri kabul etmektedirler.

Yüksek öğrenim hayatını yurtiçi ve yurt dışında sürdürmek isteyen öğrencilerin üniversite ve dengi kurumlardan kabul alabilmesi için TOEFL, IELTS, YDS veya üniversitelerin kendi sınavlarından yeterli skorları almaları şarttır. Sınav sistemlerinde 4 temel dil becerisi olan konuşma, okuma, yazma ve dinleme yetenekleri test edilerek puanlandırılır.

Genel İngilizce dil eğitimi programları bu 4 temel beceriyi geliştirmek için kurgulanmış olsa da katılımcıların hedefledikleri üst düzey skorlar alabilmeleri için özellikle belirli bir seviyeden sonra sınav hazırlık programlarına katılmaları tavsiye edilmektedir. Sınav hazırlık programlarında katılımcılar soru tipleri, test teknikleri, mülakat teknikleri vb. konularda eğitimler almanın yanı sıra örnek sınavlar ile sınav deneyimlerini de arttırmaktadırlar.

Sınav hazırlık kursları genel İngilizce programlarının seçmeli dersleri kombinasyonu olarak verilebildiği gibi sadece yoğun hazırlık programları da bulunmaktadır. Sınavlara hazırlanmak isteyen öğrencilerin öncelikle genel İngilizce dil düzeyleri (INTERMEDIATE) yani B1 orta düzeyde olmaları beklenir.