İş İngilizcesi

Yöneticilerin yönetimde belli noktalara gelebilmeleri ve geldikleri noktalarda kalabilmeleri için biraz daha fazlasına gereksinmeleri vardır. Bu özel gereksinimin farkında olan Hi English, şirketlerin üst düzey yöneticilerine, müdürlere, bölüm yöneticilerine ve diğer çalışanlara İngilizce yeteneklerini geliştirmek ve güncelleştirmek için gerekli olanakları sunmaktadır.

İş İngilizcesi programlarımız İş İngilizcesinin sözcüklerine, dil yapısına, şirketler arası yazışmalara odaklanmıştır. İş dünyasında kullanılan İngilizce ifadeler de kursumuzun kapsamındadır. Bu kurs öğrencilerin ihtiyaçlarına göre de şekillendirilebilir.

İngilizce İş Yazışmaları

Bütün yöneticilerin, şirket içindeki yerleri ne olursa olsun, iş yazışmaları konusunda yeterli olmalıdırlar. Uluslararası organizasyonlar her gün artan bir şekilde yöneticilerden İngilizce mektup kaleme alma ve yazışma becerisini istemektedirler.

Hi English, iş yazışmaları programı bu becerilerin edinilmesine odaklanmakta ve aynı zamanda bu alanda kullanılan sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamaktadır. Burada İngilizce mektup yazma tekniklerinden örnekler verilmektedir.

Ofis İngilizcesi

İş icabı, ofis personelinin ve sekreterlerin İngilizceyi iyi kullanmaları gerekmektedir. Gerçekte, uluslararası iş ölçüleri iyi bir İş İngilizcesini zorunlu hale getirmiştir. Ofis İngilizcesi programımız şirket çalışanlarına uluslararası iş çevrelerinde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli dil ve iletişim araçlarını sunar. Bu program her şirket için özel olarak da şekillendirilir.

Telefonda İngilizce Konuşma

Gerçekte uluslararası iş çevresinde iş yapmanın her safhasında telefonla iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Müşteriler uluslararası bir iş yerine telefon ettiklerinde, kullanılan dil İngilizce olmalıdır. Telefonda İngilizce programımız konuşarak ve işiterek iletişim yeteneğini güçlendirir. Yaşamsal önemi olan dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir. Bu programı, müşteri olarak bile telefonda İngilizce kullanarak iş yapacak herkese öneriyoruz.

Pazarlama ve Reklamcılık İngilizcesi

Pazarlama ve reklam şirket stratejilerini doğrudan etkileyen ve şirket başarılarını belirleyen önemli unsurlardır. Bugün dünyada iletişim dili kuvvetli olan, İngilizceyi akıcı konuşan bir yöneticinin bu alanda kullanılan özel kelimelere ve deyimlere hakim olması son derece önemlidir. Pazarlama ve Reklamcılık programımız pazarlama kavramları ve terimleri, pazar araştırmaları, reklam stratejileri ve kampanyaları gibi konuları içermektedir.

Uluslararası Ticaret İçin İngilizce

Gerçekten evrensel bir yönetici, ithalat ve ihracat koşullarını anlamak, kontrol etmek ve piyasalardaki verimli yatırımları kollayabilmek için yeterli İngilizce diline de sahip olmalıdır. Evrensel bir yönetici için zaman ve para çok önemlidir.

Yeterli İngilizce bilgisinin yöneticiler için yaşamsal bir önemi vardır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım programımız uluslararası ticaret kuralları, iş anlaşmaları, ithalat ve ihracat, uluslararası yatırım fırsatları ve riskleri gibi konuları ve kullanılan terminolojileri içermektedir.

İngilizce İş Sunumları

Her düzeydeki yönetici için kavramları, düşünceleri, stratejileri ve hedefleri sunabilme yeteneği son derece önemlidir. Günümüzde yöneticiler kendilerini her zamankinden daha fazla resmi ya da gayri resmi ortamlarda satış, tavsiye, tanıtım gibi evrensel kitle iletişimi konularının içinde bulmaktadırlar.

Programımıza katılan yöneticilere, iş konularını İngilizce sunma teknikleri, iş yaşamındaki konular üzerinde etkili bir dil ve sunuş yöntemleri kullanarak nasıl sunu yapacakları öğretilir. İş Sunumları programımızda organizasyon hitabet ve kültürlerarası bilinç konuları yer almaktadır.

İngilizce İş Konuları

Günümüzün yöneticileri için görevlerinde İngilizce iletişim kurmak çok önemlidir. Uluslararası işlemler gittikçe artan bir düzeyde İngilizce yeterliliği gerektirmektedir. Çeşitli iş konuları programımız genel, iş yaşamı, proje yönetimi, sunuş ve ileriye yönelik tahminler gibi konuları içermektedir.