SAT Eğitimi

SAT sınav hazırlık eğitimi öncesinde öğrencilerimizin kelime, gramer, okuma, yazma ve matematik soru çözme becerilerini detaylı bir şekilde test ederek belirliyoruz. Yapılacak olan seviye testi sonrasında öğrencinin hedeflediği puana göre kaç saatlik SAT hazırlık eğitimi alacağı ve sınav hazırlık programının işleyişi hakkında bilgileri paylaşıyoruz.

SAT Eğitim Programı Hakkında Bilgi

Hi English SAT hazırlık eğitimlerini ön hazırlık ve sınava yönelik teknik hazırlık olmak üzere 2 şekilde desteklemektedir. Seviye belirleme testinin sonucunda eğer kişinin İngilizce eğitim alt yapısında eksikler olduğu anlaşılırsa, ilk önce bu eksikler tamamlanır.

Bu aşama sonrasında kişinin sınav mantığına, soru tiplerine, sınav strateji ve taktiklerine yabancı kalmaması için SAT teknik eğitimi verilmektedir.

Kişi böylece hem alt yapı hem de sınav teknikleri konusunda hazır hale gelmiş olur. SAT hazırlık eğitimi konusunda uzmanlaşmış akademik deneyimi tescilli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

SAT sınavına genellikle lise bir, iki ve son sınıf öğrencileri girer. College Board, SAT’nin üniversitede akademik başarı için gereken okuma ve yazma becerilerini ölçtüğünü belirtmektedir.

Kurula göre SAT, sınava girenlerin problemleri ne kadar iyi analiz edip çözdüklerini değerlendirmektedir. Bunlar, öğrencilerin okullarında öğrendikleri ve üniversitede ihtiyaç duyacakları becerilerdir.

Fakat test, belli bir puan aralığı oluşturmaya yardımcı olmak amacıyla, kısıtlı bir zaman içerisinde tamamlanmalıdır.

SAT Sınavının İçeriği ve Yapısı Nasıl?

SAT, üç ana bölümden oluşmaktadır: Eleştirel Okuma, Matematik ve Yazma. Teste girenler, her bir bölümde 200-800 arasında puan alır. Tüm puanlar, 10’un katları üzerinden hesaplanır. Toplam puan, üç bölümün puanları toplanarak hesaplanır.

Ana bölümlerin her biri, üç bölüme ayrılır. Üç ana bölümden herhangi birinde yer alabilecek 10 dakikalık deneysel bölüm ya da “eşleştirme” bölümü de dahil olmak üzere toplam 10 alt bölüm vardır.

Deneysel bölüm, SAT’nin gelecekteki uygulamaları için soruları normalleştirmek için kullanılmaktadır ve son puana dahil edilmez.

Test 3 saat 45 dakikalık gerçek zamanlı bölümlerden oluşur; çoğu uygulama (oryantasyon için hesaplama, materyallerin dağıtılması, biyografik bölümlerin tamamlanması ve 15 dakikalık aralardan sonra) yaklaşık dört buçuk saat sürer.

Sorular, deneysel bölümlerden alınan puanlara göre kolay, orta ve zor arasında değişir. Daha kolay sorular genellikle bölümün başlarında çıkarken, daha zor sorular bazı bölümlerin sonlarına doğru çıkar.

Bu, her bölüm için geçerli olmamakla birlikte (Eleştirel Okuma bölümü, kronolojik sıradadır) genel olarak matematik, dil bilgisi soruları ile okuma bölümlerindeki 19 cümle tamamlama sorusu için temel bir kuraldır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir